Tumblelog by Soup.io
 • juliemill
 • classicLady
 • fashionbeauty
 • hysterie
 • Imponderablehippie
 • ikooo
 • buzzkill
 • culturatomba
 • ell
 • tipit
 • kadrei
 • AleXUnder
 • Dorin11
 • kissedbyfire
 • dharmalady
 • wieczoryprzykarbidowce
 • spaghetti
 • yesorno
 • deadlihood
 • blueberries
 • rainbow2233
 • puszka
 • karoluka
 • RedPenny
 • ladygrey
 • strawberry113
 • Malinowynalesnik
 • BlackkRose
 • sesja
 • czak
 • seeyouinthehell
 • kaoa
 • no-longer-kore
 • makingmovies
 • hit
 • Kama
 • whynot4
 • quaff
 • blue-chips
 • heima
 • twice
 • Edgi
 • kamizelka
 • Scivolidinuovo
 • missimpossible
 • unitedsoupsfilm
 • junior13
 • natex
 • valsnow
 • equilil
 • nikaaaa
 • warkocz
 • kojotek
 • selvish
 • daszka
 • silviaaa94
 • Americanlover
 • daugauvn
 • zuazuzanna
 • drinkdrankdrunk
 • silarek
 • misiuniia
 • maurael
 • seriess
 • chybanikt
 • pandathing
 • backe
 • Nanam
 • meliaa
 • guyver
 • boneless
 • mrrru
 • lavey
 • Lee-Flowsky
 • porque
 • katharis
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2019

Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagosiuuaam16 gosiuuaam16
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viagosiuuaam16 gosiuuaam16
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viaoll oll
3364 9665 500
Reposted fromZircon Zircon vialifedownthespiral lifedownthespiral
7811 ff45 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaoll oll
5180 967c
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
3499 3beb 500
Reposted fromgket gket viairmelin irmelin
2806 321e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
4687 73af 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
4206 8d69 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTehawanka Tehawanka
3037 2206 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaTehawanka Tehawanka
0253 738f 500

armustdie:

Andy Warhol, Details of Renaissance Paintings (Sandro Botticelli, Birth of Venus, 1482), 1984 / Say Anything, “Admit It!!!”, 2004

Reposted fromensh ensh viafajnychnielubie fajnychnielubie
0795 350a 500
Reposted from2017 2017 viafilmowy filmowy
4205 9406 500

hazlindaelina:

El Born, Barcelona 

Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaWlodara Wlodara
9015 85a6 500
Reposted fromverronique verronique viaWlodara Wlodara
5535 c24d
Reposted fromdrobnostki drobnostki viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl